مزایای اسید هیومیک

تحویل رایگان

برای قیمت تماس بگیرید

مزایای استفاده از اسید هیومیک :

افزایش کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغی

افزایش جوانه‌، شکوفه و بزرگ شدن میوه و افزایش مقاومت گیاه به خشکی

افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک

قابلیت کلات کنندگی عناصر ریزمغذی مانند آهن و درنتیجه افزایش قابلیت جذب آنها توسط گیاه

افزایش جذب کودهای شیمیایی در صورت استفاده همزمان با آنها

افزایش مقاومت گیاه به شوری و کم‌آبی

بهبود و تسریع جوانه زنی بذر

افزایش بازیافت فسفر نامحلول خاک

بهبود رشد و ساختار ریشه

افزایش ماندگاری آب در محیط اطراف ریشه

کاهش سمیت مواد مسموم کننده درون خاک

بهبود خاصیت فیزیکی به وسیله ی اصلاح و بهبود ساختار خاکدانه ها که موجب افزایش نفوذ هوا و آب به ریشه گیاهان می گردد.

حاوی 16%اسید هیومیک + 4%فولویک اسید
با کیفیت عالی

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین نفری باشید که بررسی می کند “مزایای اسید هیومیک”