نیکوسولفورون ۴% سوسپانسیون

تحویل رایگان

برای قیمت تماس بگیرید

موارد استفاده

 

نام محصول میزان مصرف در هکتار زمان مصرف
ذرت ۲لیتر درهکتار به صورت پس رویشی در تناوب با سایر علف کش ها

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین نفری باشید که بررسی می کند “نیکوسولفورون ۴% سوسپانسیون”