پروتئین هیدرولیزات

تحویل رایگان

تومان

پروتئین هیدرولیزات

این ترکیب با منشاء گیاهی و به صورت 30درصد ماده مؤثر عرضه می شود.

نوعی محرک غذایی دربه دام انداختن انواع مگس ها خصوصاً مگس مدیترانه ای، مگس جالیز و مگس زیتون می باشد.

این ترکیب به نسبت 500-200 سی سی

در هر تله یا مخلوط با حشره کش مناسب به نسبت یک تا یک ونیم درصد مصرف می گردد.

پروتئین هیدرولیزات به همراه حشره کش ها به عنوان محلول سمی در تله ها یا به صورت طعمه پاشی مصرف می شود.

هنگام استفاده از ترکیب نام برده نیاز به محلول پاشی کل مزرعه نیست تعداد تله های مکفیل برای مگس مدیترانه ای بسته به تراکم آفت:

  1.  درحالت طغیانی 80 تله
  2. درآلودگی متوسط 35 تله
  3. درآلودگی کم 20 تله در هر هکتار توصیه می شود.

 میزان،زمان و نحوه مصرف پروتئین هیدرولیزات :

 روش های توصیه شده به منظور مبارزه با انواع مگس ها عبارتند از:

–  استفاده از طعمه پاشی (طعمه مسموم).

  مقدار 5 لیتر از بایوسبو را با 100 لیتر آب مخلوط نموده و سپس مالاتیون به نسبت 2 در هزار به آن اضافه نمائید.

در هر هکتار تعداد 5 درخت را در نظر بگیرید و به صورت لکه ای بروی شاخ و برگی که به سمت آفتاب قراردارند اسپری نمائید.

در صورت بالا بودن میزان آفت می بایست تعداد درخت بیشتری را طعمه پاشی نمود.

در مورد مگس جالیز میتوان 10 بته در هر هکتار را با محلول اسپری نموده

 همچنین میتوان علف های هرز اطراف جالیز را به این محلول آغشته نمایید.

  – استفاده از تله گذاری ( شکار انبوه)

محلولی از 50 لیتر بایوسبو به همراه 50 لیتر آب و مالاتیون 2 در هزار تهیه نموده و 300 سی سی از این محلول را در تله های مکفیل و یا سراتراپ بریزید.

با توجه به کارایی بالاتر تله های سراترپ استفاده از این تله اولویت دارد.

–          تعداد تله هاي  سراتراپ یا مكفيل مورد استفاده بسته به تراكم جمعيت آفت متفاوت بوده و به شرح زير مي باشد:

  1.         تعداد تله مكفيل در حالت طغياني 80 تله در هكتار
  2.          در آلودگي متوسط 35 تله در هكتار
  3.         در آلودگي كم 20 تله در هكتار

جایگذاری تله:

تله ها باید در قسمت جنوبی درختان در ارتفاع 5/1 تا 2 متری آویخته به صورت یکنواخت تله ها را در باغ پخش نمائید.

 – استفاده از روش محلول پاشی (شکار انبوه) :

در این روش می توانید محلولی از 5/1 لیتر پروتئین هیدرولیزات را در 100 لیتر آب به همراه یک حشره کش آماده نموده و به تمام باغ یا جالیز اسپری نمائید.

در این حالت کارایی سم و قدرت جذب آفات توسط بایوسبو چند برابر خواهد شد.

زمان مصرف بایوسبو در هر سه روش فوق پس از شكار حشره كامل در تله هاى پيش آگاهى و يا قبل از تغيير رنگ محصول می باشد.

برای مشاهده محصولات بیشتر به اینستاگرام ما مراجعه فرمایید یا بخش محصولات ما را ببینید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ریحان سبز  واقع در زنجان خیابان امام پایین تر از جهاد جنب کارگزاری تامین اجتماعی فروشگاه کشاورزی ریحانه
و شماره تلفن: 02433548975 تماس حاصل فرمایید.

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین نفری باشید که بررسی می کند “پروتئین هیدرولیزات”