کود مایع کلسیدن(کلات شده کلسیم)

تحویل رایگان

برای قیمت تماس بگیرید

معرفی عمومی:
کود مایع کلسیدن ، کود کلات مایع کلسیم، تأمین کننده ازت آلی و همچنین کلسیم به شکل کلات بوده که باعث افزایش عملکرد و مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها شده و موجب فعال سازی بسیاری از آنزیم های گیاهی می گردد. وجود اسیدهای آمینه در کود مایع کلسیدن ، موجب برتری آن نسبت به بقیه کلات های کلسیم موجود در بازار شده و می تواند همزمان مقاومت گیاهان نسبت به تنش های زیستی و غیر زیستی را افزایش داده و جهت کمبود کلسیم در گیاه ایفای نقش کند.

ایـن عنصـر نقـش مهمی در تقسـیم سـلولی، تشـکیل دیواره سـلولی، غشـاء سـلولی، حفظ اسـتحکام سـلول، نفـوذ پذیری غشـاء و قابلیـت انعطـاف پذیری آن ها دارد . تامیــن کلســیم مــورد نیــاز گیــاه ضمــن حفــظ و پایــداری ســلول، مانــع از بــروز بیماریهــای فیزیولوژیکــی در محصــولات می گــردد.

فاقد کلر و عناصر سنگین و سمی
قابل استفاده در خاک های اسیدی و قلیا
قابل استفاده به صورت محلولپاشی و همراه آب آبیاری
قابل استفاده در انواع محصولات باغی و زراعی

جلوگیری از ایجاد پنبه ای شدن و لکه قهوه ای در میوه ها به خصوص در سیب
جلوگیری از لکه تلخی و له شدگی میوه
جلوگیری از سیاه شدن گلگاه میوه ها به خصوص در گوجه فرنگی و هندوانه
افزایش عمر انبار داری محصولات
افزایش میزان محصول
افزایش مقاومت گیاه به سرما و بیماری ها و آفات

ملاحظات اختصاصی

کود مایع کلسیدن با اکثر کودها و سموم قابل اختلاط است، تست اختلاط پذیرى قبل از مصرف ضرورى مى­باشد. در صورت اختلاط با سموم ابتدا کود در آب حل شود و سپس سم مورد نظر مخلوط شود.
از اختلاط این محصول با ترکیبات به شدت اسیدی و قلیایی، ترکیبات هیومیک اسید و ترکیبات مسی، کلره و  گوگرد دار و روغن های امولسیون شونده خودداری شود.
ملاحظات عمومی

مقادیر توصیه شده فوق کلی می­باشد، میزان واقعی مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد.
بهترین زمان محلولپاشى صبح زود یا بعد از ظهر قبل از غروب آفتاب مى­باشد.
آزمایش در سطح محدود، قبل از مصرف در سطح وسیع، توصیه مى­گردد.
کارخانه تولیدکننده و گروه شرکت­های ادن در قبال عواملى که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و همچنین در مقابل مشکلات ناشی از شرایط نامناسب انبارداری و استفاده نا­مناسب که منجر به ایجاد مسمومیت، سوزندگی، عدم تاثیر مثبت، رسوب دهی و یا عواملی از این دست مسئول نخواهد بود و مسئولیتى را نمى پذیرند.

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کود مایع کلسیدن(کلات شده کلسیم)”